Xây Dựng Trọn Gói Nhà Phố Thuận An

Thông tin dự án:

  • Tên dự án: Nhà phố Thuận An
  • Khu vực: Bình Dương
  • Chủ đầu tư: Anh Đạt
  • Diện tích: 5×20(m)
  • Quy mô: 1 trệt – 1 lầu – 1 tum – 1 mái
  • Hạng mục: Xây dựng trọn gói
  • Trạng thái: Hoàn thiện thi công
  • Đơn vị thiết kế thi công: Kiến trúc xây dựng Phố Xinh 

Phối cảnh thiết kế:

Thiết kế Kiến trúc nhà phố hiện đại Thuận An – nhaphoxinh.vn

Thiết kế Kiến trúc nhà phố hiện đại Thuận An – nhaphoxinh.vn

Thi công hoàn thiện Kiến trúc Nhà phố hiện đại Thuận An – Bình Dương:

Thi công hoàn thiện Kiến trúc Nhà phố hiện đại Thuận An – nhaphoxinh.vn

Thi công hoàn thiện Kiến trúc Nhà phố hiện đại Thuận An – nhaphoxinh.vn

Thi công hoàn thiện Kiến trúc Nhà phố hiện đại Thuận An – nhaphoxinh.vn

Thi công hoàn thiện Kiến trúc Nhà phố hiện đại Thuận An – nhaphoxinh.vn

Thi công hoàn thiện Kiến trúc Nhà phố hiện đại Thuận An – nhaphoxinh.vn

Thi công hoàn thiện Kiến trúc Nhà phố hiện đại Thuận An – nhaphoxinh.vn

0932 770 838