HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ

TP HCM, ngày          tháng               năm

Số: …

Căn cứ luật Dân Sự, Thương Mại và Xây Dựng của nước CHXHCN Việt Nam hiện hành.

Căn cứ vào nhu cầu của chủ đầu tư và khả năng cung cấp dịch vụ của nhà thầu tư vấn.

BÊN A: CHỦ ĐẦU TƯ

Đại diện:
ĐC:
Tel:
Email:

BÊN B: CÔNG TY CP KIẾN TRÚC XÂY DỰNG PHỐ XINH

Đại diện: Ông Vũ Mạnh Hùng – Chức vụ: Giám đốc
Địa Chỉ: 285/100 CMT8, phường 12, quận 10, TPHCM
STK: 
GPĐK:  0311654887 – Tel: 0823333123
Email: kientrucxaydungphoxinh@gmail.com -www.nhaphoxinh.vn

Hai bên thống nhất ký hợp đồng thiết kế công trình như sau:

II. Nội dung công việc

 • Hồ sơ thiết kế bao gồm:
  • ■ 3D nội thất
  • ■ 3D ngoại thất
  • ■ Bản vẽ kiến trúc
  • ■ Bản vẽ nội thất
  • ■ Bản vẽ kết cấu
  • ■ Bản vẽ điện nước
  • ■ Hồ sơ xin phép xây dựng
  • ■ Bản vẽ khái toán

II. Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng được tính toán cụ thể như sau:

STT Thiết kế trọn gói ĐVT Diện tích Đơn giá Thành tiền
1 Diện tích thiết kế chính m2 0,00 0,00 0
2 Diện tích sân vườn m2 0,00 0,00 0
3 Diện tích sân thượng m2 0,00 0,00 0
4 0
Tổng giá trị thanh toán 0

Viết bằng chữ: đồng./.

Diện tích trên là tạm tính tại thời điểm ký kết hợp đồng, diện tích thiết kế sẽ được tính lại nếu có phát sinh sau này.

III. Tiến độ công việc

Thời hạn thiết kế là … ngày kể từ ngày bên B nhận được tiền đợt 01 của Bên A, nhưng không bao gồm thời gian chờ chỉnh sửa của bên A.

Nếu thời gian thiết kế kéo dài vượt quá 60 ngày do sự phản hồi chậm trễ của Bên A , hoặc do thời gian thiết kế kéo dài của bên B mà không có bất kì lí do chính đáng nào, thì mỗi bên có quyền dừng hợp đồng và không hoàn trả số tiền tạm ứng ở giai đoạn tương đương.

IV. Cách thức thanh toán theo từng giai đoạn (tiền mặt hoặc chuyển khoản)

 1. Đặt cọc 30% GTHĐ ngay sau khi Hợp đồng được ký kết, số tiền: …….. VND
 2. Tạm ứng 30% GTHĐ sau khi trình bày phương án mặt bằng, mặt tiền, số tiền: …….. VND
 3. Tạm ứng 30% GTHĐ sau khi trình bày phương án nội thất, số tiền: ………..
 4. Thanh toán giá trị còn lại theo quyết toán hợp đồng ngay khi Bên B bàn giao hồ sơ thiết kế.

V. Trách nhiệm của hai bên

 1. Bên A cung cấp cho bên B nhu cầu thiết kế và tài liệu hồ sơ như: Bản vẽ hiện trạng quy định của địa phương, kết quả khảo sát địa chất đối với công trình trên 3 tầng… để bên B lấy làm cơ sở thiết kế.
 2. Khi có những thay đổi về nhu cầu sử dụng bên A phải thỏa thuận kịp thời với bên B và xác nhận từng công đoạn thiết kế.
 3. Bên A phải chọn nhà thầu thi công chuyên nghiệp, khảo sát địa chất trước khi thi công và thực hiện đúng bản vẽ thiết kế của bên B. Bên B hoàn toàn không chịu trách nhiệm và ngừng giám sát tác giả nếu công trình xảy ra sự cố và kém chất lượng do nhà thầu bên A gây ra.
 4. Hỗ trợ giám sát tác giả và làm rõ thiết kế trong quá trình thi công (Nếu công trình ở ngoại tỉnh sẽ được hỗ trợ qua điện thoại hoặc ký Hợp đồng giám sát).
 5. Nếu trong giai đoạn triển khai chi tiết bản vẽ, bên A muốn thay đổi mặt bằng công năng dẫn đến thay đổi bản vẽ 3D nội thất và triển khai chi tiết, bên B sẽ phải tính phát sinh thiết kế phí ít nhất là 30% tổng giá trị hợp đồng.

VI. Điều khoản chung

 1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hợp đồng kinh tế.
 2. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Chủ đầu tư hoặc người đại diện Giám đốc
Vũ Mạnh Hùng

Xem thêm:

» Hợp đồng Thi công nội thất

» Hợp đồng Xây dựng trọn gói

» Hợp đồng Đối tác

0932 770 838