BIỂU MẪU BÁO GIÁ THIẾT KẾ

BÁO GIÁ THIẾT KẾ

Số: ……./2021

TP HCM, ngày … tháng  … năm 2021

Kính gửi: Quý khách hàng

Chúng tôi: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG PHỐ XINH

Địa chỉ: 258/100 CMT8, phường 12, quận 10, TPHCM

Trân trọng báo giá thiết kế công trình:  

Địa chỉ công trình: 

STT Thiết kế trọn gói ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành tiền
 –
1 Tổng diện tích sàn m2 0,00 0,00 0
2 Diện tích sân vườn m2 0,00 0,00 0
3 Diện tích sân thượng m2 0,00 0,00 0
TỔNG 0
Thuế VAT (10%) 0
TỔNG CỘNG 0

Bằng chữ: …………………. đồng./.

Ghi chú:

+ Diện tích trên đây là tạm tính.
+ Trong trường hợp diện tích quá nhỏ, giá trị hợp đồng tối thiểu là 20.000.000 đồng.
+ Hạng mục không liệt kê hoặc có khối lượng bằng 0 được hiểu là không thực hiện.
+ Báo giá có giá trị đến hết ngày…… tháng …… năm 2021.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Chủ đầu tư hoặc người đại diện Giám đốc

 

 

 

Vũ Mạnh Hùng

Xem thêm Bảng giá:

» Đơn giá thiết kế

» Đơn giá thi công trọn gói

» Đơn giá thi công phần thô & nhân công hoàn thiện

» Đơn giá cải tạo sửa chữa nhà trọn gói

082 3333 123